Loading...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er FYSIOyoga?

Kort forklaret er det en funktionel træningsterapeutisk tilgang til genoptræning, vedligeholdelse og videreudvikling af bevægeapparatet.

Der kombineres den evidensbaset fysioterapi med modificerede udgaver af yogaens stillinger, samt bevidst brug af åndedrættet og opmærksomheden. Dette giver en helhedsorienteret tilgang at afhjælpe eller reducere skader og skavanker i kroppen.

Den ligger sig så tæt op af hvordan vi biologisk er designet til at fungere og bevæge os. Det vil sige, at der ikke er nogen overdrevende yderstillinger, men en tilpas ligevægt mellem styrke, mobilitet og smidighed.

 

FYSIOyoga kan skræddersyes til alle aldre og målgrupper. Den er ikke fastlåst i forudbestemte stillinger, men tager udgangspunkt i principper som bevidst åndedræt, kropsbevidsthed, bevægelsesøkonomi, dagsform og ønsket funktionsniveau.

 

Oppe på ikonerne kan du læse om de forskellige typer af FYSIOyoga samt mulighed for fagkurser, privatundervisning m.m.

 

 

Hvordan er FYSIOyoga opstået?

Yoga er den ældste form for struktureret bevægelse der findes. Og nok derfor er mange træningsformer og øvelser inspireret deraf. 

Fx Pilates har mange af sine øvelser derfra. Stillinger som dyb squat, planken eller piriformisstræk har også rødder i yogaen.

Selvfølgelig har vi basale menneskelige bevægelser med os som netop squat, trække, skubbe, kravle m.m. Og disse bruges også i mange bevægelsessystemer lige fra styrketræning til gymnastik.

 

Selve "physioyoga" (PY) startede i USA, hvor den mest kendte poiner inden for foreningen af yoga og fysioterapien er Shelly Prosko.

Siden 1998 har hun integreret yogaen i sit fysioterapeutiske virke, fordi hun mener at begge dele tilfører værdi både som rehabilitering og sundhedsfremme.

 

Derefter -  og under stadig udvikling - har flere fysioterapeuter forenenet deres fysioterapeutisk viden med yogaen.

 

 

Hvorfor ikke bare kun fysioterapi eller yoga?

Jeg oplevede en stor forandring hos flere målgrupper, da jeg kombinerede fysioterapeutisk træningsvidenskab med yogaens bevægelser, bevidste brug af åndedræt og kropsbevidsthed, samt kombinationen af styrke, mobilitet og smidighed.

 

Før jeg blev uddannet fysioterapeut tog jeg uddannelsen som bevægelsespædagog. Her blev vi uddannet i at uddanne vores elever i at mærke kroppen og dermed øge kropsbevidstheden gennem bevægelser der både styrkede og afspændte.

Som fysioterapeut blev jeg skolet i x antal gentagelser for denne kropsdel til denne problematik. Meget områdeorienteret hvilket var utilfredsstillende for min helhedsorienterede tankegang.

 

Jeg anerkender den evidensbaserede tilgang til træning, som fysioterapien har. Dog kan rehabilitering eller sundhedsfremme i dette fag bliver for snævert, men heldigvis er faget begyndt at arbejde med den bio-psyko-social model. Her lærer både fagfolk og klienter, at smerter og "helbredelse" er et sammenspil mellem biologi, psykolgi og vores sociale miljø.

 

Yogaen er moderen til den strukturede bevægelse, hvor krop og sind forenens. Dette har jeg stor resepkt for.

Men jeg er ikke tilhænger af, at bevægelse der kombinerer krop og sind (hjerne) skal bære præg af en bestemt filosofi/religion, kostvalg eller  stillinger som ikke tjener det daglige funktionsniveau.